Saturday, June 12, 2010

CHIỀU BÊN NGỒI TRƯỜNG CŨCảm hứng từ bài thơ "Chiều ngồi bên trường cũ" của bạn Thanh-Kỳ, mình viết bản nhạc này: Bạn Thanh-Kỳ đã duyệt qua và đồng ý làm một món quà nhỏ gởi đến anh em nhân dịp bắt đầu mùa hoa phượng của lứa tuổi "ngũ thập". Ôi "cái tuổi nó đuổi cái xuân".
Mời các bạn link vào:

Chiều ngồi bên trường cũ

Chiều ngồi bên trường cũMời các bạn lớp 68 type địa chỉ duới đây cùng thưởng thức bài nhạc từ thơ của Thanh Kỳ, Kim Thuận phổ nhạc đón chào mùa hè 2010 của lứa tuổi Ngũ Thập.
Ôi caí tuổi nó đuổi cái xuân.

http://www.youtube.com/user/MrThuan2009#p/a/u/0/koFtxu1P5Sk

Sunday, March 21, 2010

Saturday, March 20, 2010

Saturday, March 13, 2010